Απαλλαγή από μαθήματα

Υπουργική  Απόφασης υπ’ αρ. 106646/ΓΔ4 /02 -09-2022 .

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005). Άρθρο 25 : Απαλλαγή μαθητών/τριών από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα.

Τροποποίηση_της_ΑΠΑΛΛΑΓΗ-ΑΠΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Views: 4