Γράμμα μαθήτριας προς Υπουργό Παιδείας

Το παρακάτω χειρόγραφο γράμμα αποτελεί επιστολή μιας μαθήτριάς μας από την Α΄ τάξη του Γυμνασίου Καλλιμασιάς, η οποία απευθυνόμενη στον Υπουργό Παιδείας ζητάει να αυξηθούν οι ώρες του μαθήματος της Τεχνολογίας στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου.Είμαι τόσο χαρούμενη που στις εποχές του διαδικτύου και της οθόνης δεν έχει χαθεί το ενδιαφέρον των παιδιών για κάποια μαθήματα και έτσι χαίρονται να βρίσκονται μέσα στη σχολική τάξη.

Η καθηγήτρια της τεχνολογίας Νέου Αγγελική.

Views: 15