Δημόσιες Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.)

Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης με θέμα: «Τρίτη χρονιά λειτουργίας Δημόσιων Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».

ΣΥΝ_52888_ΕΣΚ

Views: 2