Ιστορία

Υπό κατασκευή.
Εδώ θα αναρτηθεί η ιστορία του σχολείου.

Views: 21