Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων

Ενημερωθείτε για τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων (ΦΕΚ Τεύχος Β’ 619/25-9-1986) στο παρακάτω ψηφιακό βιβλίο.

Views: 4