Παιχνίδι συνεργασίας – «Ο Γερανός»

Ο F Fröbel , Γερμανός παιδαγωγός, πίστευε στην αποτελεσματικότητα της δράσης του παιδιού, κυρίως όταν αυτή είναι αυτόβουλη κι ενταγμένη στο παιχνίδι. Το παιχνίδι υπήρξε σημαντικός παράγοντας της παιδαγωγικής του , το σημαντικότερο μέσο για την αυτενέργεια του παιδιού και την απελευθέρωση των δημιουργικών του δυνάμεων.

  «Ο γερανός» είναι μια παραλλαγή ενός παιχνιδιού που εμπνεύστηκε αυτός ο διάσημος παιδαγωγός για να οικοδομήσει και να ενισχύσει το ομαδικό πνεύμα, το συντονισμό και τις κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών. Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για εκπαίδευση  και δημιουργία ομάδας.

Το παιχνίδι παίζεται σε ομάδες των 5-6 μαθητών η κάθε μία. Κάθε ομάδα παίρνει ένα «γερανό» και κάθε μέλος της πιάνει ένα από τα σχοινιά που είναι συνδεδεμένα με αυτόν. Τοποθετούμε  8 ξύλινους κύβους για κάθε ομάδα  στο έδαφος. Ο στόχος είναι οι μαθητές με κατάλληλες κινήσεις να χρησιμοποιήσουν το «γερανό» για να χτίσουν  ένα πύργο τοποθετώντας τους κύβους τον ένα πάνω στον άλλο. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να αγγίξουν τους κύβους με τα χέρια τους ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματός τους.

Ο δικός μας «γερανός» κατασκευάστηκε από παλιά κομμάτια ξύλου και οι κύβοι από ξύλινες παλέτες !

Views: 8