Σχεδιασμός καμπυλόγραμμων σχημάτων στην αυλή

Ο Gange πιστεύει ότι η διδασκαλία δεν είναι μία μετάδοση πληροφοριών, αλλά μία ενεργοποίηση των δυνάμεων του μαθητή. Η καλύτερη μορφή διδασκαλίας για ένα παιδί δεν είναι τίποτε άλλο από τη βιωματική και την ενασχόληση με τις τέχνες, που αποτελεί μία ευχάριστη και δημιουργική στιγμή για αυτό. Η τέχνη και τα μαθηματικά όχι μόνο απλά συνδέονται, αλλά συχνά ενώνονται, καταλήγοντας σε εκπληκτικά αποτελέσματα.
Με βάση τα παραπάνω λοιπόν, στο τελευταίο μάθημα των μαθηματικών οι μαθητές του τμήματος Β1 και Β2 έκαναν επανάληψη στη γεωμετρία και συγκεκριμένα στα εμβαδά των σχημάτων σχεδιάζοντας στην αυλή.

Υπό την καθοδήγηση των μαθηματικών κ. Ρίτσου και κ. Κάβουρα, χωρισμένοι σε ομάδες, σχεδίασαν με κιμωλίες στα τετράγωνα πλακάκια στην αυλή του σχολείου καμπυλόγραμμα σχήματα της αρεσκείας τους. Στη συνέχεια σε κάθε ομάδα υπολόγισαν το εμβαδόν συγκεκριμένης καμπυλόγραμμης επιφάνειας του σχεδίου τους.

Views: 11