Τέχνη της Γης

Απρίλιος, σχολικό έτος 2023 -24

Η Τέχνη της Γης, είναι  μια μορφή τέχνης που ενσωματώνει και αλληλεπιδρά με το φυσικό τοπίο και παίζει σημαντικό ρόλο στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των εφήβων. Μέσω της δημιουργίας έργων τέχνης που είναι αρμονικά ενσωματωμένα στο περιβάλλον, οι νέοι μαθαίνουν να εκτιμούν και να σέβονται τη φύση, αναπτύσσοντας μια βαθύτερη κατανόηση της σημασίας της διατήρησης του φυσικού κόσμου.

Επιπλέον, ενθαρρύνει τους εφήβους να εξερευνήσουν την αισθητική τους, προκαλώντας τους να σκεφτούν κριτικά για το τι θεωρείται τέχνη και πώς η τέχνη μπορεί να ενσωματωθεί στο φυσικό περιβάλλον. Αυτή η διαδικασία δημιουργικής σκέψης και αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο ολιστική και βιώσιμη αντίληψη του κόσμου γύρω τους.

Οι μαθητές και μαθήτριες της Α γυμνασίου χωρίστηκαν σε ομάδες. Κάθε ομάδα είχε απλές οδηγίες και εποπτικό υλικό με έργα καλλιτεχνών της  Land Art – Τέχνης της Γης, όπως έργα των Andy Goldsworthy, Richard Long και David Smithson. Τα υλικά ήταν καθορισμένα για κάθε ομάδα, όπως, μικρά κλαδιά, μικρές πέτρες, ξερά φύλλα και χόρτα. Στο τέλος της δράσης, κάθε ομάδα παρουσίασε το έργο της στην ολομέλεια.

Views: 10