Επισκέψεις 2022-2023

Περιβαλλοντική εκδρομή στα Τζουμέρκα 30/3/2023-2/4/2023

Ανάμεσα στους ποικίλους παράγοντες που αναδεικνύονται ως καθοριστικοί για την αλλαγή συμπεριφοράς του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον, κεντρική θέση κατέχουν…

περισσότερα …